Tenkrát v listopadu - Vzpomínky na Matfyz v čase zlomu

Články

Publikace vydaná Karlovou Univerzitou za spolupráce SHERLOG Technology u příležitosti třicátého výročí od listopadových událostí v roce 1989. 

Kniha nabízí specifický úhel pohledu na zlomové dění roku 1989. S odstupem třiceti let se k němu vracejí ve svých vzpomínkách tehdejší studenti a zaměstnanci Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V jednotlivých rozhovorech reflektují události významné jak lokálně, tak celospolečensky. Nejde o vyčerpávající historiografickou práci. Naopak, cílem autorů bylo postihnout především osobní příběhy a názory lidí spojených s Matfyzem. V pestrém výběru narátorů lze spatřovat jednu z hlavních předností práce, která vyváženým způsobem nahlíží na dění a z dějin nikoho nevykazuje. Mladým čtenářům může publikace přiblížit historii a těm, kteří rok 1989 prožívali, může vyvolat osobní vzpomínky.

Vydání této publikace však nebyla jediná akce, kterou Karlova Univerzita v listopadu uspořádala. Pod názvem Svobodný listopad se uskutečnilo několik debat, konferencí, koncertů a výstav, které si dali za cíl připomínat roli studenstva v roce 1939 a 1989, uvědomovat si, že svoboda není samozřejmost, ale i zamyslet se nad třiceti lety naší demokracie.

 Zpět

Klientů si vážíme

×